NAŠA KULTURA

Temeljne vrednote: Spoštovanje, integriteta, odgovornost, inovativnost, praksa in sodelovanje

Namen: Upoštevati stranke kot orientacijo, ustvarjati vrednost, upoštevati interese vseh strank (strank, zaposlenih, delničarjev, dobaviteljev in družbe) ter biti v korist družbi.

Strategija: Kot upravljavec, ki združuje okrasitev, gradnjo in upravljanje trgovin, nudimo različne trgovinske storitve za podjetja blagovnih znamk, se še naprej osredotočamo na velike stranke in poskušamo zgraditi v prihodnost usmerjeno ekološko verigo za stranke.

Objektivno: Biti vodilno podjetje v kitajski industriji gradnje trgovin.

Vizija: Biti glasnik lepote in ustvarjalec zelenega poslovnega prostora